Sunday, 28 October 2012

Menyembunyikan Perasaan


Kalau menyimpan rahasia itu suatu kesalahan yang patut mendapatkan hukuman,
Hukuman apa yang pantas untukku...
Yang selama ini selalu menyembunyikan perasaan ini...?

No comments:

Post a Comment